Warunki ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.fabrykapapieru.pl prowadzony jest przez Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kaczory wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000119291, NIP 764-10-04-426, REGON 570105298


2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez:

- sklep internetowy,

- e-mail: sklep@fabrykapapieru.pl,

- telefon,

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
W momencie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysyłane jest potwierdzenie na wskazany adres e-mail.

Sposoby płatności

Płatności za zakupiony towar można dokonać poprzez:

- przedpłatę na konto

DANE DO PRZELEWU:
Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o.
ul. Dziembowska 20
64-810 Kaczory

Santander numer konta: 49 1090 1320 0000 0001 4729 2718 ( tytułem: wpisać numer zamówienia )

- przy odbiorze (płatność następuje pracownikowi firmy kurierskiej lub listonoszowi w momencie odbioru towaru)

Realizacja zamówienia

Czas realizacji zamówień to od 2 do 3 dni roboczych. Termin realizacji części zamówień może wydłużyć się do 7 dni roboczych. O terminie realizacji zamówień klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Przesyłka i koszty

Opłaty pobierane są wg cennika pocztowego lub cen ustalonych przez firmę kurierską. O wysokości opłat za przesyłkę klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.

Reklamacja towaru

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o.
ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów, gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów. Wpłata należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

Zasoby sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia ogólne

FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O

FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.

Uwagi

Kolory i wykończenia produktów prezentowanych w ofercie sklepu, mogą różnić się od prawdziwych produktów ze względu na technologie drukarskie oraz fotograficzne.

Firma FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O oferuje bardzo wiele produktów i akcesoriów, dlatego pełna oferta może być niedostępna poprzez Internet, w takich przypadkach prosimy o kontakt pod naszymi danymi teleadresowymi.